Vad kan vi erbjuda er?

Österlens Psykologbyrå AB har sin kärnverksamhet inom skolans Elevhälsoteam. Vi erbjuder spetskompetens och bred erfarenhet inom Elevhälsans samtliga professioner:

 • Psykologer
 • Socionomer
 • Specialpedagoger
 • Speciallärare
 • Skolsköterskor
 • Skolläkare
 • Studie- och yrkesvägledare

Med över 40 års erfarenhet samt vår breda kompetens kan vi med hjälp av vårt heltäckande tvärprofessionella nätverk skräddarsy samtliga uppdrag inom elevhälsan utifrån Era behov.

Vi utför även handledning och utbildning inom hela verksamhetsområdet.


Kontakta oss för att hitta Era lösningar genom KUNSKAP, ERFARENHET och ENGAGEMANG!

För enskilda klienter kan vi även erbjuda snabbutredningar vad gäller exempelvis ADHD, dyslexi, dyskalkyli, råd och stöd vid myndighetskontakter, utfärdande av psykologintyg etc. Vi har ett komplett team innehållande:

 • Psykologer
 • Läkare
 • Psykiatriker
 • Logoped
 • Samtalsterapeuter
 • Familjeterapeuter

Vi är naturligtvis flexibla och skräddarsyr gärna uppdraget efter Era behov.