Om oss

Om oss


Österlens Psykologbyrå bildades som enskild firma redan 1988, då var firmanamnet PS-utveckling, av Ingemar Jönsson yrkesverksam leg. psykolog och medlem av Sveriges Psykologförbund. 

Under årens lopp har företaget växt och år 2000 expanderade verksamheten så pass att Ingemar valde att driva företaget vid nytt namn, med en större räckvidd samt förändrad profil genom namnet Österlens Psykologbyrå AB. 

Basen har alltid varit i skolans värld och det är fortsatt här Österlens Psykologbyrå har profilerat sitt arbete. Österlens Psykologbyrå har sedan starten fått möjligheten att verka i stora delar av landet och  under senare tid bla också byggt upp samarbete med Sveriges Radio P4, TV4 Skåne samt lokal media. Firman drivs och ägs fortsatt av leg. psykolog Ingemar Jönsson men är ständigt expanderande med flertalet etablerade samarbetspartners inom en rad yrkeskategorier.Verksamhetsområden och inriktningar


Skolpsykologi
Förskola, Lärarstöd, Läs- och skrivsvårigheter, Matematiksvårigheter, Mobbning, Särskilt stöd till barn, Särskola, Skola, Skolutveckling.

Elevhälsa

Tillgång till samtliga professioner inom ramen för Elevhälsa inom skolans organisation. 

Barn- och familjepsykologi
ADHD/DAMP, Ätstörningar, Barnpsykologiska utredningar, Barnterapi, Föräldrarådgivning, Handikapp, Mobbing, Övergrepp, Psykiska störningar, Relationsstörningar, Ungdomsterapi, Utvecklingsbedömningar, Utvecklingsstörningar.

Hälsopsykologi
Idrottspsykologi, Stresshantering, Utbrändhet.

Arbetslivspsykologi
Anlagsundersökningar, Arbetspsykologiska utredningar, Konflikthantering, Ledarskapsutveckling, Organisationsutveckling, Personalutveckling, Psykologisk behandling, Rekrytering och urval.

Kris- och katastrofpsykologi
Anhörigstöd, Debriefing, Kristerapi.

Vuxenpsykologi
Gruppterapi, Psykoterapi, Relationsstörningar.

Flerspråkiga
Engelska, Tyska.

Utbildning
Förutom rådgivning och stöd till enskilda klienter/grupper, så har vi framgångsrikt avhållit kurser och utbildningar med bl.a. följande teman:

  • Lösningsinriktad pedagogik.
  • Samtalsmetodik -”Det goda och det svåra samtalet – en möjlighet”.
  • Arbetslags/ledarskapsutveckling.
  • Att motverka stress och utbrändhet.
  • Samarbets och kommunikationsträning.
  • Att VÄXA med handikapp.
  • Vad är ADHD och DYSLEXI?
  • Rekryteringsarbete
  • RePulse-kurser för enskilda klienter

En självklarhet för oss är att alltid erbjuda högsta ENGAGEMANG för våra klienter. Detta tillsammans med en gedigen KUNSKAP och lång ERFARENHET borgar för ett gott resultat!